OVER GGBN

OVER GGBN

Over ons

De markt voor bodemenergie, bodembemaling en bodembemonstering heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. Dit betekent ook dat er binnen het vak van de grondboorbedrijven, bemalingsbedrijven en bemonsteraars veel verandert. De projecten zijn erg divers, het vakmanschap vraagt meer kennis en kunde en ook de wettelijke eisen zijn uitgebreid en strenger. Nog meer dan voorheen moeten de bedrijven hun kennisniveau en procedures op peil houden.

Met de oprichting van de branchevereniging Gecertificeerde Grondboor- en Bemalingsbedrijven Nederland (GGBN) kunnen de belangen van de bedrijven in deze sector voor een belangrijk deel collectief worden gediend. De branchevereniging organiseert activiteiten die haar leden helpt bij het verhogen van hun kennisniveau en het voldoen aan de juiste regelgeving. Daarnaast behartigt de vereniging de belangen van haar leden bij de vele stakeholders in het bedrijfsleven en bij de overheden.

Doelstellingen

De vereniging GGBN heeft tot doel om het kennisniveau van de leden te vergroten en de standaardisatie van grondboor- en bemalingswerkzaamheden te bevorderen. Ook wil de vereniging de belangen van de leden, in de breedste zin van het woord, behartigen bij de verschillende stakeholders.

Om deze doelen te bereiken, voert de vereniging verschillende activiteiten uit. De belangrijkste zijn:

  • Het voeren van overleg en het maken van afspraken met overheden en andere belangenorganisaties;
  • Het organiseren van lezingen en symposia voor leden en niet-leden;
  • Het organiseren en aanbieden van opleidingen, nascholingsmogelijkheden, excursies en studies;
  • Het opstellen van algemene leveringsvoorwaarden, garantie-, onderhouds- en betalingsvoorwaarden en diverse andere documenten die daarmee samenhangen.