12 bedrijven staan samen sterk

12 bedrijven staan samen sterk

GGBN.

hero wave form

OVER ONS

GGBN is een branchevereniging van grondboor- en bronbemalingsbedrijven die haar leden helpt bij het verhogen van hun kennisniveau en het voldoen aan de regelgeving. Ook behartigt GGBN de belangen van haar leden bij de belanghebbenden in het bedrijfsleven en bij de overheden.

DOELSTELLINGEN

De vereniging GGBN heeft als doel om het kennisniveau van de leden te vergroten en de standaardisatie van grondboor- en bemalingswerkzaamheden te bevorderen. Ook wil de vereniging de belangen van de leden, in de breedste zin van het woord, behartigen bij de verschillende betrokkenen.

Om deze doelen te bereiken, voert de vereniging verschillende activiteiten uit. De belangrijkste zijn:

  • Het voeren van overleg en het maken van afspraken met overheden en andere belangenorganisaties;
  • Het organiseren van lezingen en symposia voor leden en niet-leden;
  • Het opstellen van algemene leveringsvoorwaarden, garantie-, onderhouds- en betalingsvoorwaarden en diverse andere documenten die daarmee samenhangen.

ARA

Wormer
Wormer, Noord-Holland

ARA Boringen is gespecialiseerd in verticale bron boringen tot 240 meter diep. Ook leveren en plaatsen wij de warmtepomp voor u. Wij leveren gegarandeerd een compleet draaiend systeem binnen 4 maanden na bestelling.

Activiteiten: Bodem Energie Systemen, Warmtepompen , Grondboor en Bronbemalingbedrijf

Erkenningen: ISO 9001, VCA , BRL2100, BRL11.00, BRL6000/21

Bergmans

Bergeijk
Bergeijk, Noord-Brabant

Bergmans

Naar website

Voor ons is grond ‘never boring’!

Activiteiten: Bodemenergie, Brandblusbronnen, Bronbemaling en Waterbronnen

Erkenningen: SIKB 2100-2101-B, SIKB 11000-1b/2b/3b

Broboor

Etten-Leur
Etten-Leur, Noord-Brabant

Broboor

Naar website

BROBOOR is een jong en innovatief bedrijf . Traditioneel vakmanschap combineren wij met vernieuwende technieken en materialen.

Activiteiten: Brandblusbronnen, Grondboringen en Waterbronnen

Erkenningen: SIKB 2100-2101-B, SIKB 11000-1b/2b/3b/4b

Enter

Enter
Enter, Overwijsel

Bronboringsbedrijf Enter is een jong en dynamisch bedrijf gespecialiseerd in het aanleggen van aardwarmte installaties, beregeningssystemen, brandputten, waterbronnen en ontijzeringssystemen.

Activiteiten: Beregeningsinstallaties, Bodemenergie, Brandblusbronnen en Waterbronnen

Erkenningen: SIKB 2100-2101-B, SIKB 11000-1b/2b/3b

Van Grinsven

Wilbertoord
Wilbertoord , Noord-Brabant

Van Grinsven

Naar website

Van Grinsven duurzame partner voor grondboringen & bronbemaling

Activiteiten: Bodemenergie, Brandblusbronnen, Bronbemaling , Grondboringen en Waterbronnen

Erkenningen: SIKB 2100-2101-B, SIKB 11000-1a/2a/3a/4a, SIKB 11000-1b/2b/3b/4b

Hawi

Zelhem
Zelhem, Gelderland

Alles op het gebied van: Tuin & Park, Beregening & Grondboortechniek.

Activiteiten: Beregeningsinstallaties, Bodemenergie, Brandblusbronnen en Waterbronnen

Erkenningen: SIKB 2100-2101-B, SIKB 11000-1b/2b/3b

Klinge

Koekange
Koekange, Drenthe

Grondboorbedrijf Klinge is een familiebedrijf wat zich bezighoud met het winnen, beheersen en behandelen van grondwater

Activiteiten: Beregeningsinstallaties, Bodemenergie, Brandblusbronnen en Waterbronnen

Erkenningen: SIKB 2100-2101-A/B, SIKB 11000-2a/3a, SIKB 11000-1b/2b/3b

Pieter Sijben

Neer
Neer, Limburg

Pieter Sijben

Naar website

Sijben Bronboringen is vanaf 1989 het adres voor het verrichten van grondboringen volgens de traditionele pulsmethode

Activiteiten: Beregeningsinstallaties, Brandblusbronnen, Grondboringen en Waterbronnen

Erkenningen: SIKB 2100-2101-A

Pul Boringen

Nijkerk
Nijkerk, Gelderland

Pul Boringen

Naar website

Boorbedrijf Jaap Pul is specialist in grondboringen / boringen voor agrariër, industrie, brandweer en particulier.

Activiteiten: Grondboringen, Pomp/Zuivering, Tuinberegening, Spuitboringen en Handpompen

Erkenningen: EGB / MVBR, SIKB 2100-2101

Welwater

Nuenen
Nuenen, Noord-Brabant

Welwater

Naar website

Welwater werkt aan een duurzamere toekomst.

Activiteiten: Beregeningsinstallaties, Bodemenergie systemen, Brandblusbronnen, Grondboringen en Waterbronnen

Erkenningen: SIKB 2100-2101-B, SIKB 11000-2a/3a, SIKB 2b/3b

Gecertificeerde

Grondboor

Bedrijven

Nederland

LID WORDEN

Het lidmaatschap is steeds voor 1 kalenderjaar en wordt stilzwijgend verlengd. Opzegging door leden dient schriftelijk bij het bestuur plaats te vinden, minimaal 1 maand voor het verlopen van een kalenderjaar, dus uiterlijk op 30 november (zie verder de statuten, artikel 6)


Royering van een lid kan alleen door twee derde meerderheid van het bestuur worden besloten. Redenen voor royement zijn o.a. faillissement, ernstige misdragingen van een lid (strafbare feiten) en/of het niet naleven van de statuten of dit huishoudelijk reglement (zie verder de statuten, artikel 6).

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de ledenvergadering tijdens de behandeling van de begroting. Het lidmaatschapsgeld moet jaarlijks vooraf worden betaald, uiterlijk op 30 januari.

Eenmaal per jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden. De resultaten en balans zullen worden besproken en ter goedkeuring worden voorgelegd. Daarnaast bespreekt het bestuur de ambities van de vereniging. Indien noodzakelijk worden deze ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. Voor goedkeuring van een voorstel moet minimaal twee derde van de leden voor stemmen. Indien dit aantal niet aanwezig is, kan de vergadering worden ontbonden en wordt ter plaatste een nieuwe vergadering uitgeschreven op dezelfde dag. Besluitvorming vindt dan plaats op basis van meerderheid van stemmen van de aanwezigen. De bestuursleden zijn als lid ook stemgerechtigd. Een voorstel is verworpen als de stemmen staken.

Voor de algemene ledenvergadering wordt minimaal 10 dagen van tevoren een uitnodiging en een agenda aan de leden gestuurd (via email, post, of bekend gemaakt op de GGBN-website). Aan de leden die aan de uitnodiging gehoor geven, wordt de resultatenrekening en balans toegezonden.

Wilt u lid worden van de branchevereniging GGBN?