Van start met 14 leden

Van start met 14 leden

Meteen sinds de eerste dag dat GGBN bestaat, hebben al 14 bedrijven zich als lid bij de branchevereniging aangemeld. Deze bedrijven houden zich bezig houden met bodemenergie, bronbemaling en/of bodembemonstering. Voor al deze bedrijven geldt dat zij voor een of meerdere BRL’s zijn gecertificeerd.

De komende periode zal de branchevereniging zich nadrukkelijk gaan profileren, zodat ook collega-bedrijven bekend worden met het bestaan en de doelen van de GGBN. Hoe meer bedrijven lid worden, hoe beter we de belangen van al onze bedrijven kunnen behartigen. De overheid, maar ook veel bedrijven in de advies- en installatiewereld hebben al laten weten dat zij de oprichting van de GGBN van harte toejuichen. De branchevereniging voorziet in haar korte bestaan al meteen in een duidelijk nut voor veel partijen, en dat zullen we de komende tijd steeds verder uitbouwen.

Leave A Comment?