De markt voor bodemenergie, bodembemaling en bodembemonstering heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. Dit betekent ook dat er binnen het vak van de grondboorbedrijven, bemalingsbedrijven en bemonsteraars veel verandert. De projecten zijn erg divers, het vakmanschap vraagt meer kennis en kunde en ook de wettelijke eisen zijn uitgebreid en strenger. Nog meer dan voorheen moeten de bedrijven hun kennisniveau en procedures op peil houden.

Met de oprichting van de branchevereniging Gecertificeerde Grondboor- en Bemalingsbedrijven Nederland (GGBN) kunnen de belangen van de bedrijven in deze sector voor een belangrijk deel collectief worden gediend. De branchevereniging organiseert activiteiten die haar leden helpt bij het verhogen van hun kennisniveau en het voldoen aan de juiste regelgeving. Daarnaast behartigt de vereniging de belangen van haar leden bij de vele stakeholders in het bedrijfsleven en bij de overheden.