Bedrijven en personen kunnen lid worden van de vereniging. Om in aanmerking te komen voor lidmaatschap gelden de volgende criteria:

  • De hoofdactiviteit van het nieuwe lid moet grondboringen, bodemenergie en/of bronbemalingen zijn.
  • Bij bedrijven moet de directeur/eigenaar nog dagelijks in het bedrijf werkzaam zijn.
  • Een lid mag niet tegelijkertijd lid zijn van Bouwend Nederland.

Aanmelding van nieuwe leden kan via het invullen van het formulier op de website en/of via een melding bij de leden van het dagelijks bestuur. Het bestuur besluit binnen 30 dagen of een lidmaatschap wordt toegekend.