De vereniging GGBN heeft tot doel om het kennisniveau van de leden te vergroten en de standaardisatie van grondboor- en bemalingswerkzaamheden te bevorderen. Ook wil de vereniging de belangen van de leden, in de breedste zin van het woord, behartigen bij de verschillende stakeholders.

Om deze doelen te bereiken, voert de vereniging verschillende activiteiten uit. De belangrijkste zijn:

  • het voeren van overleg en het maken van afspraken met overheden en andere belangenorganisaties;
  • het organiseren van lezingen en symposia voor leden en niet-leden;
  • het organiseren en aanbieden van opleidingen, nascholingsmogelijkheden, excursies en studies;
  • het opstellen van algemene leveringsvoorwaarden, garantie-, onderhouds- en betalingsvoorwaarden en diverse andere documenten die daarmee samenhangen.